Szczegóły ogłoszenia

3 mln 400 tys. zł na budowę mostu na Tocznej

2020-06-18 14:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Siedemnastego czerwca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się podpisanie umowy w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach”. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach, w tym budowę mostu na rzece Toczna w miejscowości Łosice. Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, przewiduje się realizację inwestycji na działkach nr 796; 793/1; 795; 291/2; 291/1; 773; 771; 767; 765; 763; 761; 387/1; 387/2; 386; 409; 402; 383. Planowana jest realizacja robót budowlanych z branży drogowej, mostowej i elektrycznej (budowa oświetlenie i usunięcie kolizji). Wybudowany most będzie stanowił alternatywny przejazd przez rzekę Toczna w Łosicach.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał na ten cel dotację w wysokości 3 420 000 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

 

Stosowną umowę podpisały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz oraz w zastępstwie skarbnik Marty Stasiuk, podinspektor ds. księgowości budżetowej Ewa Stefaniuk. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata, radni Miasta i Gminy Łosice na czele z przewodniczącą, Ewą Hornowską oraz sekretarz urzędu, Małgorzata Łaska, dyrektor Łosickiego Domu Kultury, Dorota Kozłowska, kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury Urszula Konewko, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Jerzy Walczyński, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Joanna Kamińska oraz pracownicy urzędu miasta i Gminy w Łosicach i lokalni działacze.

Spotkanie stało się okazją aby podziękować Członkiniom Zarządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe. W swoich słowach skierowanych do zebranych, Burmistrz, Mariusz Kucewicz podkreślił, że to dofinansowanie wiele znaczy dla Łosic ale nie tylko. Realizacja tej inwestycji, a szczególnie stworzenie alternatywnej przeprawy na rzece Toczna to poprawa warunków dla wszystkich użytkowników drogi wojewódzkiej 698 na której obecnie znajduje się jedyny most. To efekt kilkuletnich starań i wytężonej pracy. Bez dofinansowania finalizacja tych działań nie byłaby możliwa.

Miasto i Gmina Łosice chce zrealizować to zadanie możliwie najszybciej. Całkowita wartość inwestycji to 5 700 000,00 zł.

Wróć