Szczegóły ogłoszenia

"Ilustrowany przewodnik po nawiedzonych miejscach Ziemi Łosickiej"

2019-02-19 10:31 przez Dorota Kalinowska

"Ilustrowany przewodnik po nawiedzonych miejscach Ziemi Łosickiej" to pozycja wyjątkowa wśród naszych regionalnych publikacji. To lokalne legendy i historie z dreszczykiem,dotąd przekazywane jedynie z ust do ust, przez mieszkańców Łosic i okolic. Dzięki autorom przewodnika, Małgorzacie Waszkewicz i ks. Wojciechowi Kobylińskiemu, zostały zebrane, spisane, okraszone znakomitymi ilustracjami i przekazane odbiorcy.
Wieczór autorski, promujący książkę, który odbył się 14 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, również można zaliczyć do niezwykłych. Autorzy opowiedzieli o tym jak powstała publikacja, zachęcili zebranych aby podzielili się, znanymi sobie,historiami, które nie znalazły się w książce.
Głos zabrał również burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Mariusz Kucewicz, który wspierał wydanie książki oraz reprezentująca wydawcę, dyrektor Łosickiego Domu Kultury, Dorota Kozłowska.
Wydarzenie urozmaicił happening grupy teatralnej z Łosickiego Domu Kultury.
Historie o wydarzeniach niezwykłych towarzyszą nam od zawsze, są nam bliskie, chcemy je poznawać i o nich pamiętać.Świadczy o tym znakomita frekwencja spotkania i zainteresowanie zebranych. Jak podkreślił sam autor, ks. Wojciech Kobyliński, "Ilustrowany przewodnik..." ma charakter etnograficzny. Może być nie tylko pozycją, którą czyta się z zapartym tchem ale również zachętą do lepszego poznawania Ziemi Łosickiej.

 

Wróć