Szczegóły ogłoszenia

Inauguracja roku akademickiego UTW.

2019-10-18 14:01 przez Dorota Kalinowska

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach rozpoczął nowy rok akademicki.
Inauguracja odbyła się 17 października w Łosickim Domu Kultury. Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus Igitur” oraz Hymnu UTW. Następnie zebranych powitał dotychczasowy prezes stowarzyszenia UTW, Andrzej Zając. Poinformował jednocześnie o zmianach dotyczących funkcjonowania uniwersytetu, który przechodzi pod skrzydła Łosickiego Domu Kultury.Miasto i Gmina Łosice nadal będzie partnerem działań UTW. Burmistrz, Mariusz Kucewicz zadeklarował kontynuację wspierania działań podejmowanych przez seniorów.
Głos zabrali wicestarosta łosicki Stefan Iwanowski, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz i prezes Fundacji Donum, Elżbieta Jarocka. Koordynator UTW z ramienia ŁDK, Łukasz Wawryniuk odczytał list od dyrektor placówki Doroty Kozłowskiej, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości.
Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny „Łosice i Podlasie w twórczości pisarzy polskich” wygłoszony przez prof. dr hab. Zygmunta Gałeckiego.
Nie zabrakło części artystycznej, przygotowanej przez chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem Konrada Górzyńskiego.

Wróć