Szczegóły ogłoszenia

Informacja dot. wymiany pieców oraz termomodernizacji i OZE

2018-03-29 13:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z zmianą zasad składania wniosków informujemy, że osoby, które złożyły w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice deklaracje udziału w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, zobowiązane są do złożenia wniosków o dofinansowanie osobiście (jako osoba fizyczna) bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ponieważ zgodnie z informacjami podanymi przez Fundusz, w 2018 roku gmina nie jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu mieszkańców.

Więcej informacji w załączniku.

Wróć