Szczegóły ogłoszenia

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU NA USUNIĘCIE AZBESTU

2018-10-05 16:05 przez Dorota Kalinowska

Miasto i Gmina Łosice otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice.
Kwota dotacji 14 908,40 zł.

Wróć