Szczegóły ogłoszenia

Kolejne środki finansowe dla miasta i gminy Łosice.

2020-07-06 16:34 przez Administrator

Burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz oraz skarbnik Marta Stasiuk podpisali 1 lipca w Platerowie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont drogi w Meszkach w ramach FOGR, na modernizację kilku obiektów sołeckich w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz remontu remizy OPS Łosice który ujęto w programie „Mazowieckie strażnice OSP”.

Uroczyste podpisanie i wręczenie umów odbyło się w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie. Po stronie Województwa Mazowieckiego umowy zostały podpisane przez Członkinie Zarządu Województwa, Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc.

Dofinansowanie umożliwi wykonanie kilku inwestycji:

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Meszki - 155 tysięcy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

2. Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowości Stare Biernaty – montaż piłkochwytów, doposażenie altany oraz zakup traktorka- kosiarki – 10 tys. zł. MIAS

3. Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy w Dzięciołach – 10 tys. zł. MIAS

4. Remont dachu świetlicy wiejskiej w Meszkach – 10 tys. zł. MIAS

5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniarów – etap I – 10 tys. zł. MIAS

6. Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej w Zakrzu – 10 tys. zł. MIAS

7. Remont remizy OSP Łosice – 20 000 zł „Mazowieckie strażnice OSP”.

Wróć