Szczegóły ogłoszenia

Komisje konkursowe powołane

2017-02-21 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

W skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 weszły następujące osoby:

 1. Wioleta Rekowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Łaska – Członek Komisji
 3. Jerzy Walczyński – Członek Komisji
 4. Małgorzata Hawryluk – Członek Komisji.

Natomiast do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 weszły następujące osoby:

 1. Wioleta Rekowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Łaska – Członek Komisji
 3. Jerzy Walczyński – Członek Komisji
 4. Małgorzata Hawryluk – Członek Komisji
 5. Urszula Guz – Członek Komisji
 6. Ewelina Głuchowska – Członek Komisji
 7. Artur Chmielnicki – Członek Komisji
 8. Grzegorz Dołęgowski - Członek Komisji

Komisje będą pracowały w oparciu o regulaminy, stanowiące załączniki zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania przedmiotowych Komisji Konkursowych.

Wróć