Szczegóły ogłoszenia

konkurs grantowy Równać Szanse

2016-02-03 08:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, działających na rzecz młodzieży. Ogólnopolski konkurs realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szczegóły na stronie http://rownacszanse.pl/

Ponadto informujemy że, jeszcze w tym roku (w połowie sierpnia) będzie ogłoszony konkurs regionalny, adresowany do szerszego grona (nie tylko organizacje, ale także biblioteki, domy kultury oraz grupy nieformalne). Za promocję i informację o regionalnym konkursie w województwach: mazowieckim, kujakowsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim będzie odpowiedzialne Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, więc będziemy mieli okazję do współpracy.

Wróć