Szczegóły ogłoszenia

Konkurs - kultura 2020

2020-01-20 15:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Załączniki: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=11&id=200&x=20&y=50&n_id=421

Wróć