Szczegóły ogłoszenia

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU W ŁOSICACH

2017-02-01 12:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM.KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury oraz formy wkomponowania w całość zagospodarowania istniejącej w parku toalety publicznej i pomnika „Konstytucji 3 maja”.  

Termin składania prac konkursowych - 14 lutego 2017 r. do godz. 15.30. 

Regulamin Konkursu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej http://e-bip.pl/Start/22/Information/226915

Wróć