Szczegóły ogłoszenia

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

2018-10-15 12:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

  1. Konsultacje przeprowadza się z celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.
  2. Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  4. Spotkanie odbędzie się 30 października 2018 r o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
  5. Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Łosice.

 Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice

Mariusz Kucewicz

                       

Wróć