Szczegóły ogłoszenia

LOKALE MIESZKANIOWE - LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH

2018-10-25 15:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Publikacja zarządzenia Nr RMiG.120.108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opublikowania listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Łosice. 

Wróć