Szczegóły ogłoszenia

Mamy dofinansowanie na budowę mostu.

2020-05-20 11:57 przez Dorota Kalinowska

Starania samorządu Miasta i Gminy Łosice zmierzające do budowy nowego mostu na rzece Toczna wkroczyły w nowy etap. Jest już gotowy projekt, pozwolenie na budowę. Pozyskano również źródło finansowania tego przedsięwzięcia. Budowa drogi oraz mostu łączącego ul. Myśliwską i tereny położone w okolicy ul. Parcele to strategiczne rozwiązanie dla poprawy komunikacji w mieście. Zespół urzędników i samorządowców pod kierunkiem burmistrza, Mariusza Kucewicza pracuje nad nim od dawna. Obecnie to zadanie przechodzi z fazy planowania  do realizacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał na ten cel dotację w wysokości 3 420 000 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa, dotycząca finansowania budowy.  

Wróć