Szczegóły ogłoszenia

Minister Środowiska z wizytą w Łosicach

2019-02-19 09:10 przez Dorota Kalinowska

13 lutego w Łosickim Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców Łosic i okolic z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Spotkanie zorganizowała starosta powiatu łosickiego, Katarzyna Klimiuk, uczestniczył w nim również burmistrz Mariusz Kucewicz oraz radni i urzędnicy MiG Łosice. W trakcie, poruszono ważne dla naszej społeczności zagadnienia. Sprawą, która najbardziej leży na sercu mieszkańcom jest lokowanie ferm wielkopowierzchniowych. Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że uchwalenie tzw. ustawy antyodorowej, jest trudne ponieważ zapach jest odczuciem subiektywnym i brakuje właściwych narzędzi do jego zbadania. Możliwe jest za to uregulowanie norm, uwzględniających odległość, do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych, biorąc pod uwagę wartość DJP. Minister zapewnił, że takie warunki są możliwe do zaakceptowania przez rząd i parlament. Jednocześnie podkreślił, że rząd nie rezygnuje z ustawy antyodorowej. Henryk Kowalczyk powiedział również, że samorządy obecnie nie mają żadnych narzędzi, które mogłyby wykorzystać w procesie decyzyjnym. Zapewnił, że rząd zmierza do tego aby to zmienić. Kolejnym omawianym zagadnieniem, była sprawa przestrzegania obowiązujących zasad, niezbędnych do ochrony środowiska przed skutkami funkcjonowania ferm. W tym kontekście, padło zapewnienie o usprawnieniu i zmianie zasad działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Minister zapowiedział zaostrzenie kontroli. Mówił również o Planie zagospodarowania przestrzennego i jego skuteczności, dla ograniczenia ilości inwestycji uciążliwych. Miasto i Gmina Łosice, jest w trakcie zmiany obowiązującego planu, jest to jednak proces długotrwały. 12 lutego zakończyliśmy kolejny etap, przyjmowanie wniosków mieszkańców do Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice. Henryk Kowalczyk odpowiedział też na pytanie burmistrza, Mariusza Kucewicza o możliwości w zakresie wykorzystania zasobów Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko. Zapewnił, że nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej, stworzy odpowiednie ku temu warunki. Takie rozwiązanie wpłynęłoby korzystnie na ceny odbioru śmieci, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły mimo braku ekonomicznych przesłanek. Rządowy program Czyste Powietrze, to kolejny temat poruszony przez Ministra Kowalczyka. Program dotacyjny mający na celu nie tylko wymianę pieców ale również termomodernizację budynków jest w trakcie realizacji. Burmistrz, Mariusz Kucewicz poinformował o punkcie dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, w którym mogą oni zasięgnąć szczegółowych informacji o programie. Znajduje się on w Łosickim Centrum Informacji przy ulicy Berka Joselewicza 13.

Wróć