Szczegóły ogłoszenia

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

2016-05-02 16:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że posiada do  sprzedaży nieruchomość gruntową  zabudowaną  położoną w  Łosicach przy ul. Bialskiej oznaczoną w ewidencji gruntów nr 552 o pow. 1740m2, stanowiącą własność Gminy Łosice, która posiada KW NR SI2S/00023369/8.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej oraz jednorodzinnej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w części frontowej zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym nie użytkowanym kwalifikującym się do rozbiórki. Działka położona jest przy ulicy wyposażonej w energię elektryczną, telefon, wodociąg, gazociąg i kanalizację. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości, w tym za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych instalacji.

Cena nieruchomości -  467 000 zł plus podatek VAT 23%.

Wróć