Szczegóły ogłoszenia

O Dzięciołach w PAN.

2019-12-03 14:21 przez Dorota Kalinowska

„Osadnictwo nad Górną Toczną we wczesnym i późnym średniowieczu” to temat zebrania naukowego, które odbyło się 29 listopada w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
W programie znalazły się następujące referaty tematyczne:
1. Struktura zagospodarowania dorzecza górnej Tocznej w świetle źródeł historycznych - Tomasz Dobrowolski.
2. Najstarsze toponimy międzyrzecza Bugu, Liwca i Krzny - Zygmunt Gałecki.
3. Grodzisko w Dzięciołach i jego kontekst osadniczy. Podsumowanie wyników – Bożena Bryńczak.
4. Badania nieinwazyjne grodziska w Dzięciołach. Wyniki i popularyzacja – Miron Bogacki i Wiesław Małkowski.
5. Gród „Łosice” i miasto Łosice. Perspektywy badawcze – Katarzyna Skrzyńska.
Finałem spotkania była dyskusja, której moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Buko. Organizatorką spotkania była dr Katarzyna Skrzyńska.
W trakcie spotkania nie zabrakło podziękowań skierowanych do przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice. Samorząd uczestniczył w finansowaniu projektu naukowego w ramach którego przeprowadzono badania grodziska w Dzięciołach, oraz zrealizowano sesję naukową w Łosicach i zebranie naukowe w PAN. Podziękowania przyjęła także dyrektor Łosickiego Domu Kultury, Dorota Kozłowska. ŁDK był beneficjentem ministerialnej dotacji, dzięki której była możliwa realizacja wspomnianego przedsięwzięcia. Na ręce Dyrektor przekazano pamiątkowy medal, wyraz wdzięczności społeczności naukowej dla burmistrza MiG Łosice, Mariusza Kucewicza za współpracę i wsparcie finansowe.
W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Łosic i okolic: radny MiG Łosice, Zdzisław Mieleszko, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Łosickiego Domu Kultury, grupa mieszkańców Łosic reprezentująca Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury.

 

Wróć