Szczegóły ogłoszenia

O produktach regionalnych w Zakrzu.

2019-11-25 13:37 przez Dorota Kalinowska

Gospodynie z Zakrza, Rudnika, Niemojek oraz innych miejscowości z terenu Miasta i Gminy Łosice, spotkały się 21 listopada w świetlicy wiejskiej w Zakrzu aby uczestniczyć w szkoleniu "Produkty tradycyjne, regionalne, narzędziem rozwoju i podnoszenia atrakcyjności obszarów wiejskich". W trakcie, zapoznały się z procedurą rejestracji produktów tradycyjnych oraz istniejącą listą obejmującą między innymi produkty z  terenu powiatu łosickiego. Poznały także korzyści wypływające z posiadania zdrowych  i wyjątkowych dań, zarejestrowanych na liście Urzędu Marszałkowskiego. 

Spotkanie odbyło się przy poczęstunku przygotowanym przez członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przy akompaniamencie zespołu Zakrze Śpiewa.

Gośćmi spotkania byli: Starosta Katarzyna Klimiuk, Burmistrz Mariusz Kucewicz, członek Zarządu Powiatu Łosickiego Jacek Stachowicz oraz radny MiG Łosice Zdzisław Mieleszko.

Szkolenie prowadziła Maria Sudnik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach. Organizatorką spotkania była Barbara Bahniuk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łosicach we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zakrzu.

Wróć