Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2018-10-09 15:35 przez Dorota Kalinowska

DO POBRANIA:

Publikowane Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.9.1.2018  oraz Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNIOŚ.6220.9.7.2018 dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Wróć