Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2018-12-03 10:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenia nr GNiOŚ.6220.8.34.2018 oraz obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.38.2018 z 29.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć