Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2019-04-15 12:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia nr GNiOŚ.6220.8.90.2018 i GNiOŚ.6220.8.91.2018 z 08.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć