Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

2016-03-18 13:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice związane z przedsięwzięciem pn. „Budowa i modernizacja sytemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice”

Wróć