Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenia nr GNiOŚ. 6220.8.64.2018 i GNiOŚ. 6220.8.66.2018

2019-02-15 15:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia nr GNiOŚ. 6220.8.64.2018 i GNiOŚ. 6220.8.66.2018 z 15-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć