Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2018-10-09 14:15 przez Dorota Kalinowska

Publikowane obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.43.2018 o złożeniu uzupełnienia raportu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.44.2018 o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.45.2018 o wydaniu Opinii pozytywnie opiniującej  realizację przedsięwzięcia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć