Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WFB. 6220.16.70.2016/2018

2018-03-14 15:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że w dniu 7 marca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4242.51.2017.BS.11 z dnia 2 marca 2018 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Wróć