Szczegóły ogłoszenia

obwieszczenie WFB. 6220.14.32.2016/2018

2018-03-14 15:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że w dniu 7 marca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4242.419.2016.AK.11 z dnia 2 marca 2018 r. negatywnie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych”.

Wróć