Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.11.26.2018

2019-02-11 16:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.11.26.2018 z 11-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć