Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GNiOŚ.6220.11.42.2018

2019-04-19 09:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr  GNiOŚ.6220.11.42.2018 z 19.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice”.

Wróć