Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.10.2019 z dnia 13.05.2019 r.

2019-05-14 09:01 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

Wróć