Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.101.2018 z 20.05.2019 r.

2019-05-21 08:38 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.101.2018 z dnia 20.05.2019 r. zawiadamiające strony, że załatwienie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP), nastąpi w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Wróć