Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.108.2018 z 29.05.2019 r.

2019-05-29 15:16 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć