Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.8.131.2018

2019-07-25 16:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.131.2018 z 24.07.2019 r. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć