Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.99.2018 z dnia 09.05.2019r.

2019-05-09 12:14 przez Dorota Kalinowska

Dotyczy wydania Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.99.2018

Wróć