Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017-02-14 15:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wróć