Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.34.2018

2019-01-21 15:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.34.2018 z 21-01-2019 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2.

Wróć