Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.10.38.2018

2019-02-04 12:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.10.38.2018 z 01-02-2019 r.  o wydaniu Postanowienia negatywnie uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2.

Wróć