Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.11.19.2018

2019-02-04 15:29 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie  o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.11.19.2018 z 04-02-2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice”.

Wróć