Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR GNiOŚ. 6220.7.58.2018

2018-11-19 10:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie nr GNiOŚ. 6220.7.58.2018 z 16-11-2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć