Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.77.2018

2019-01-29 15:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.77.2018 z 29-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków.

Wróć