Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.84.2018

2019-04-02 15:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.84.2018 z 02.04.2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice. 

Wróć