Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.87.2018

2019-04-30 15:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.87.2018 z 30.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć