Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.133.2018

2019-08-01 12:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.133.2018 z 31.07.2019 r. o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć