Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR GNiOŚ. 6220.8.54.2018

2019-01-17 11:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.54.2018 z 15-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć