Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.63.2018

2019-02-11 16:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.63.2018 z 11-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć