Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie Nr GNiOŚ. 6220.8.70.2018

2019-02-26 15:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Nr GNiOŚ.6220.8.70.2018 z dnia 25-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”. 

Wróć