Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.73.2018

2019-02-28 13:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.73.2018 z 27-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć