Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018

2019-03-11 17:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018 z 11-03-2019 r. o złożeniu uzupełnienia raportu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć