Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018

2019-03-13 15:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018 z 12 marca 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć