Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.82.2018

2019-03-20 09:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.82.2018 z 19-03-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Wróć