Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.83.2018

2019-03-28 19:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.83.2018 z 28.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć