Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR WFB.6220.14.35.2016/2018

2018-04-11 07:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych”

Wróć